bodymindcoach.sk | Kouč a lekár. Prečo sú spolu silnejší?
594
post-template-default,single,single-post,postid-594,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Kouč a lekár. Prečo sú spolu silnejší?

V dnešnej dobe je viac ako 95% všetkých chronických ochorení spôsobených nesprávnymi pohybovými, mentálnymi a stravovacími návykmi, toxickými prídavkami v potravinách, nedostatkom výživnej stravy ako aj nedostatkom vhodných pohybových aktivít.

Keď som sa pred časom opýtala klientky, ktorá sa rozhodla využiť moje služby Kouča, na dôvody, pre ktoré je ochotná zaplatiť si túto službu, jednoznačne odpovedala: „Pri Vás si konečne môžem dopriať dostatok času na rozmýšľanie o tom, čo je pre mňa podstatné.  Nemôžem sa na nič a nikoho vyhovárať. A Vy máte dostatok času pre mňa, vediete ma a pýtate sa otázky, ktoré by som si možno nikdy sama takým spôsobom nepoložila. Podporujete ma v tom, aby som si písala všetko to nové, na čo si počas našich sedení prichádzam.  Na začiatku si jasne zadefinujeme cieľ , tému a na konci si vyhodnocujeme, ako blízko som sa dostala k želaným odpovediam. Odchádzam spokojná, pretože vidím jasnejšie to, čo bolo pred tým akoby v hmle.“

Pre mňa ako kouča je takáto spätná väzba  to isté, ako pre lekára zlepšovanie stavu pacienta vďaka predpísanej liečbe. Ak sa nechám ďalej inšpirovať týmto prirovnaním, uvedomujem si , že majú jednu dôležitú vec spoločnú: obom, mne ako koučovi aj lekárovi, ide o zlepšenie zdravia a kvality života človeka, ktorý prišiel s určitým problémom. Na druhú stranu, hlavné rozdiely v našej práci vidím v tom, koľko času, koľko priestoru máme obaja na vypočutie si klienta/pacienta a do akej miery vnímame človeka holisticky, systémovo.

Keby som mohla mávnuť čarovným prútikom, ako to symbolicky robím pri práci s klientom v momentoch, kedy sa snažíme zistiť, ako by mal vyzerať ideálny stav či jeho situácia, tak by som zintenzívnila spoluprácu lekárov a koučov (tých, ktorí sa špecializujú na oblasť zlepšenia zdravia a zmeny životného štýlu u klienta). Spolupráca s psychológom, teda odporučenie služieb psychológa klientovi vo chvíľach, kedy si to jeho situácia a stav vyžadujú, je pre profesionálneho kouča jedným z pravidiel, ktoré sa zaväzuje vo svojej praxi dodržiavať. Tu teda spolupráca funguje.

K prianiu zintenzívniť  spoluprácu Health koučov a lekárov som doslova hnaná vlastnými skúsenosťami s nedostatočne fungujúcim systémom nášho zdravotníctva z pohľadu prevencie a komplexnej liečby rôznych, najmä tých závažných zdravotných problémov a civilizačných ochorení, ktoré priamo súvisia s meniacim sa životným štýlom človeka dnešnej uponáhľanej, konzumnej, „pretechnologizovanej“ doby, kedy je slovo ekológia človeka pre mnohých neznámym pojmom (https://www.naturnet.sk/ekologia-cloveka/ ).

Sama som si od detstva prešla a aj v súčasnosti si prechádzam mnohými  zdravotnými problémami, ktoré si pre zlepšenie stavu prípadné vyliečenie vyžadovali/vyžadujú holistický prístup. Keďže na takýto prístup zo strany mnohých lekárov nebol čas, naučila som sa hľadať cesty k uzdraveniu vlastnými silami. Prečítala som obrovské množstvo literatúry – odbornej, alternatívnej, hľadala som niekoho s podobnými problémami alebo vedomosťami o danom zdravotnom probléme vo svojom okolí, začala som meniť spôsob života (v oblasti stravy, pohybových aktivít, spánku, starostlivosti o svoje JA, neustále sa učím počúvať lepšie svoje telo, pridala som meditácie, cvičenie jógy, navštevujem terapeutov z oblastí ako je napríklad Kraniosakrálna terapia (http://www.balancelife.sk/sk/Kraniosakralna-terapia.alej), Akupunktúra (http://www.jerikos.com/acupunture.php) ,  Bio rezonancia (http://www.biorezonanciasante.sk/ ), využívam silu Bachových esencií (http://vickywall.sk/bachove-kvetove-esencie/ ) a Bunkových solí (http://vickywall.sk/nasa-ponuka/bunkove-soli/ ) a to čo mi pomáha zaraďujem ako MUST HAVE v rámci svojho životného štýlu.

Naučila som sa akceptovať, že každý človek je unikátny a teda aj jeho odozva na rôzne druhy terapií môže byť odlišná. A som nesmierne vďačná za poznanie, že riešiť jeden problém bez toho, aby som preskúmala ostatné prvky, ktoré spolupôsobia na zdravotný stav resp. životný štýl každého z nás, je obrovská chyba, ktorá len predlžuje utrpenie a spôsobuje ďalšie nabaľovanie sa problémov.

Mnohí koučovia, ktorí sa venujú  oblasti zlepšovania zdravia a teda celkového životného štýlu klientov, rovnako ako ja, sa k tejto profesii dostali na základe vlastnej skúsenosti s absenciou komplexného prístupu v našom systéme zdravotníctva, prípadne zaznávaním alternatívnych metód.  Po rokoch frustrácie z nepostačujúcich výsledkov, sme sa jednoducho naučili nevzdávať sa a hľadať odpovede až kým nenájdeme to, čo nám funguje a pomáha. A tento prístup využívame aj pri svojej práci s klientom:

  • Podporujeme klienta na jeho ceste v dosahovaní cieľov, týkajúcich sa celkového zlepšenia zdravia cez zmeny v ich životnom štýle. Všetko od nespavosti, prejedaniu sa, cez zbavovanie sa stresu a zvýšenie energie, k zlepšovaniu pohybových , či stravovacích stereotypov, ako aj pomoci v prípadoch civilizačných ochorení
  • Počúvame resp. my máme povinnosť aktívne počúvať.
  • Inšpirujeme a vedieme klienta na ceste k objavovaniu jeho vlastných riešení, čím vedieme klienta k zodpovednosti a samostatnosti.
  • Pracujeme s ľuďmi, ktorí zatiaľ nevedia čo by mali zlepšiť, ale aj s tými, ktorí presne vedia, čo by mali zmeniť, ale nerobia to, pretože na ich rozhodnutí a správaní sa podieľajú mnohé faktory. A my s klientom postupne preskúmavame, ktoré to sú.

 

Verím, že som týmto príspevkom objasnila čitateľovi prácu Kouča  a upriamila pozornosť aj na potrebu  zlepšenia aktívnej komunikácie a spolupráce medzi všeobecnými / odbornými lekármi a Health Koučmi.

Mojou veľkou snahou je podieľať sa svojou prácou a aktivitami na znižovaní počtu ľudí so zdravotnými problémami a  ochoreniami,  ktoré sú naviazané na nezdravý životný štýl (napr. diabetes, ochorenia pohybového aparátu, srdcovo-cievne ochorenia atp.) a využívať pri tom  aktívnu  spoluprácu s lekármi ako aj úžasný pokrok  v liečebných metódach tak, aby sme spoločne vedeli ponúkať komplexné riešenia v oblasti prevencie a liečenia a zlepšovať tak kvalitu nášho bytia.

 

No Comments

Post a Comment